Agencija je u saradnji sa partnerima u maju prošle godine aplicirala na Program transnacionalne saradnje Intereg Mediteran 2014-2020 (eng. Interreg MED Programme 2014-2020) sa projektom “Omogućavanje pametnijeg grada u mediteranskoj oblasti kroz umrežavanje” (eng. ESMARTCITY, Enabling Smarter City in the MED Area through Networking). Projekat je u januaru odobren za finansiranje od strane Evropske komisije. U ovom projektu, koji bi trebalo da bude završen 2020. godine, učestvuje devet partnera iz šest evropskih zemalja (Centar za inovacije i istraživanje u Atini, Agencija za energetiku u Granadi (Španija), Inria (Francuska), Agencija za energetiku i zaštitu životne sredine (Portugal), Region Zapadna Grčka, Grad Milano, Institut Politehnika Milano, Capenergies (Francuska)).

Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000,00 evra od čega je odobreni budžet Agencije 156.000,00 evra. Vodeći partmer je Abruco Region iz Italije. Agencija je jedini IPA partner na ovom projektu.
Ugovor za provođenje projekta potpisan je između Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo i vodećeg partnera Abruco Regiona dana 01.03.2018.godine.
Opšti cilj projekta je unapređenje inovacionih kapaciteta gradova u mediteranskom području kroz uspostavljanje inovacionih ekosistema koji obuhvataju građane, preduzeća, istraživačke/akademske institucije, javne vlasti i postojeće klastere primjenjujući koncept “pametni grad”.
Projekat je usmjeren na pojedine oblasti koncepta “pametni grad”, konkretnije na “inteligentna” područja i “pametnu” energiju kao i na “pametnu” javnu rasvjetu. U tom kontekstu dva postojeća inovativna klastera će biti nadograđena integracijom koncepta “pametni grad” što će uticati na širenje aktivnosti umrežavanja relevantnih aktera u specifičnoj oblasti i mobilizovati širu zajednicu.
U narednom periodu očekuje se početak implementacije projekta.