Ugovor za provođenje projekta „Praktična nastava na radnom mjestu Istočno Sarajevo/Zvornik“ potpisan je između Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća dana 30.12.2016. godine. Predstavlja nastavak, odnosno drugu fazu projekta “Unapređenje funkcionalnosti i zaposlenosti u Republici Srpskoj i Unsko-Sanskom kantonu – COTON” koji je realizovan u 2016. godini. Projekat će se implementirati u periodu od 01.01.2017. do 31.08.2018. godine. Vrijednost projekta je 126.400,00 KM, pri čemu je učešće Agencije 8.800,00 KM.
Opšti cilj projekta je povezivanje obrazovnog i privrednog sektora uz poboljšanje uslova za izvođenje praktične nastave za zanimanja koja su poslodavci identifikovali kao nedostajuća na tržištu rada. Na taj način, projekat će doprinijeti boljoj zapošljivosti učenika nakon završetka srednjeg obrazovanja.

Prvi dio projekta trajao je od 01.01.2017. do 31.08.2017. godine i uspješno je realizovan. Drugi dio projekta se odnosi na praćenje rezultata projekta i trajaće od početka školske godine 2017/2018. do 15.07.2018. godine. Agencija se obavezala da će tu aktivnost obaviti bez nadoknade, uz proceduru koju će prethodno pripremiti Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Realizacija projekta završiće se predajom izvještaja o procesu praćenja rezultata projekta.

U narednom peridu očekuje se početak implementacije treće faze projekta „Praktična nastava na radnom mjestu“ za ugostiteljska zanimanja. Uzimajući u obzir uspješno implementirane prve dvije faze projekta očekuje se uključivanje škola sa područja grada Istočno Sarajevo i Agencije kao partnera na implementaciji projektih aktivnosti.