Ambasada  Kanade u Budimpešti objavljuje svoj godišnji poziv za dostavu prijedloga za Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI). Ovaj poziv za dostavu prijedloga odnosi se samo na projekte koji se nalaze u Bosni i Hercegovini.

Kanadski fond za lokalne incijative (CFLI) je program osmišljen za podršku malim projektima koji imaju veliki uticaj u zemljama u razvoju a koji su usklađeni s tematskim prioritetnim područjima angažmana u Kanadi za globalne poslove. Program je usmjeren na projekte koje su koncipirali i dizajnirali pretežno lokalni partneri.

Tematski prioriteti

Svi  projekti moraju biti  usklađeni s barem jednim od sljedećih tematskih prioriteta CFLI-a:

 • Ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i djevojaka;
 • Inkluzivno upravljanje, uključujući raznolikost, demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona.
 • Mir i sigurnost, s naglaskom na prevenciji sukoba i izgradnji mira.
 • Okoliš i klimatske promjene s naglaskom na prilagođavanje i ublažavanje, kao i na upravljanje vodama.

Organizacije koje mogu da se prijave za CFLI finansiranje su:

 • lokalne nevladine, društvene i neprofitne organizacije;
 • lokalne akademske institucije koje rade na lokalnim projektima;
 • međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja;
 • opštinske, regionalne ili nacionalne vladine institucije ili agencije zemlje primateljice koje rade na lokalnim projektima, i
 • Kanadske nevladine i neprofitne organizacije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja.

Prihvatljivi troškovi

Sljedeći troškovi projekta prihvatljivi su za financiranje CFLI-a:

 • administrativni i režijski troškovi povezani s projektom (opći troškovi ne smiju prelaziti 15% ukupnog CFLI doprinosa)
 • kapitalni i / ili operativni troškovi povezani s najmom i / ili kupnjom i / ili izgradnjom infrastrukture;
 • troškovi instalacije, održavanja, otpreme i / ili prijevoza, uključujući gorivo, računala i komunikacijske uređaje;
 • troškovi građanskog obrazovanja;
 • troškovi za konferencije i događaje;
 • troškovi gostoprimstva, isključujući alkoholna pića;
 • izdaci za osposobljavanje i izgradnju kapaciteta;
 • troškovi usluga koje primatelji primaju;
 • troškovi dosega, komunikacije i širenja informacija;
 • troškovi procjene utjecaja na okoliš;
 • troškovi zagovaranja i lobiranja;
 • pravni troškovi;
 • računovodstveni troškovi;
 • medicinski troškovi;
 • troškovi objavljivanja;
 • naknade za radio i televizijsko emitiranje;
 • troškovi najma objekata i opreme;
 • troškovi povezani s istraživanjem;
 • troškovi plaće koji se odnose na projekt;
 • troškovi sigurnosti;
 • naknade za prijevod i tumačenje;
 • domaći putni troškovi, koristeći najniže moguće cijene, ali ne prelazeći ekonomsku klasu pune cijene
 • zakup ili najam vozila;
 • rad, ugradnja i / ili održavanje vozila i opreme;
 • izrada web stranica i povezani troškovi; i
 • razni troškovi sastavni dio projekta.

Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi za financiranje CFLI-a:

 • osnovno financiranje;
 • troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o doprinosu ili nakon njegovog isteka;
 • nuklearne tehnologije i postrojenja;
 • pomoć vojnim ili paravojnim organizacijama;
 • darovi;
 • luksuzna roba;
 • izravna fiskalna potpora vladi.

Doprinos iz CFLI-a ograničen je na najmanje 15.000 USD (približno 20.600 KM) i maksimalno 50.000 USD (približno 68.600 KM).

Napominjemo da se svi doprinosi vrše u kanadskim dolarima, a zatim preračunavaju u lokalnu valutu.  

Svi projekti moraju biti dovršeni između datuma potpisivanja Ugovora o doprinosu i 28. Februara 2022. godine .

Rok za prijavu je 17. jul 2021. u 23:59 (CET) . Prijave predane nakon ovog roka neće se razmatrati.

Prijedlozi se predaju elektroničkim putem na sljedeću e-poštu:

BPEST-CFLI-FCIL@international.gc.ca , s naslovom: „Prijava za financiranje: (naslov projekta)“.

 

Detaljne informacije o pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti OVDJE.