Ambasade Republike Bugarske u BiH raspisala je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava.

Cilјevi poziva:

  1. Povećan pristup obrazovanju kroz savremeni obrazovni proces i pobolјšanje obrazovne infrastrukture obezbjeđivanjem bolјih uslova za učenje i nastavu.
  2. Obezbjeđivanje bolјe zdravstvene zaštite i pobolјšan pristup zdravstvenim uslugama pobolјšanjem zdravstvene infrastrukture.
  3. Pobolјšanje životnog okruženja, razvoj infrastrukture i energetske efikasnosti.

Na predmetni poziv se mogu prijaviti: jedinice lokalnih samouprava, obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije, međunarodne i lokalne nevladine organizacije i međunarodne humanitarne organizacije.
Maksimalan iznos budžeta po projektu je 70 000 KM, a minimalan 7 000 KM.

Rok za dostavlјanje projektnih prijedloga je 30. jun 2021. godine.

Detalјne informacije o javnom pozivu OVDJE.