JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini” čija je ukupna vrijednost 1.495.522 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica aktivnih tražilaca posla sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obavljanja pripravničkog staža za 200 lica kroz dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje 100% iznosa bruto plate za 100 djece poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 8.955,22 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne plate nakon oporezivanja od 500 KM čiji je bruto iznos 746,27 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 895.522,00 KM.

II Komponenta: Finansiranje plate nakon oporezivanja za 100 lica sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 6.000,00 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne plate nakon oporezivanja od 500 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 600.000,00 KM.

Više informacija OVDJE .