Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo u potpunosti je svjesna negativnih posljedica koje će epidemija virusa COVID-19 imati na privredu. S tim u vezi, plan Agencije je da u narednom periodu aktivno djeluje i doprinese naporima Gradske uprave za ublažavanje negativnih efekata krize prouzrokovane virusom COVID-19 . Takođe, Agencija će svu svoju pažnju i raspoložive kapacitete usmjeriti na pozive koji se odnose na aktivnu pomoć MSP-a, te će sve svoje resurse staviti na raspolaganje onim subjektima koji će aplicirati za dobijanje namjenskih sredstava. Osim toga, na našoj stranici moći ćete i da pratite pregled svih aktuelnih mjera podrške privredi Republike Srpske koje su već usvojene od strane zvaničnih institucija RS i BiH.

Kao prvi korak u cilju kreiranja mjera podrške privrednicima sa područja grada Istočnog Sarajeva Agencija već provodi istraživanje na temu “Uticaj krize uzrokovane virusom COVID-19  na poslovanje preduzeća u gradu Istočno Sarajevo“. U tu svrhu kreirane su dvije vrste upitnika, za sektor MSP i SP, respektivno.

Upitnici su  namijenjeni  svim samostalnim preduzetnicima i vlasnicima mikro, malih i srednjih preduzeća u Istočnom Sarajevu, bez obzira na djelatnost.

Cilj istraživanja je dobiti uvid u posljedice koje je pandemija virusa COVID -19  uzrokovala u privatnom sektoru u Istočnom Sarajevu.  Na osnovu rezultata istraživanja i u skladu sa svojom misijom i vizijom, Agencija će nastojati preduzeti mjere podrške, te će nadležnim institucijama i donatorima ukazati na razmjere negativnog uticaja virusa COVID-19 na poslovanje privatnog sektora u Istočnom Sarajevu, kako bi se uvele konkretne mjere pomoći. Mišljenja smo da na ovaj način trebamo inicirati podršku na lokalnom nivou, a isto tako i na višim instancama.

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta za odgovore koji su nam neophodni u daljem radu i pronalasku načina podrške sektoru MSP.

Vaše učešće je važno! Unaprijed se zahvaljujemo!

Upitnik za MSP možete pronaći OVDJE.

Upitnik za SP možete pronaći OVDJE.