tehnički sastanak

Univerzitet Patras,kao lider partner je 26.06 i 27.06.2014 godine, u Patri-Grčka, održao tehnički sastanak i sastanak upravnog odbora za sve partnere na projektu GRASP. Na sastanku su pored ostalih partnera učestvovali i članovi projektnog tima RAIS-a.

Partneri su pojedinačno prezentovali implementirane aktivnosti kao i planove za naredne aktivnosti predviđene projektom. Pored brojnih aktivnosti planiranih za naredni period definisalo se i održavanje seminara za sve partnere. Bilo je dosta riječi o test aktivnostima koje su vezane za javne nabavke kao i bazi podataka koja je u ovoj fazi implementacije ključna.

Seminar u organizaciji RAIS-a kao partnera iz BiH je planiran za septembar 2014 godine, gdje će bioti pozvani svi korisnici koji su prihvatili učešće na projektu GRASP, kako Javne ustanove tako i MSP.