Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavljuje novi poziv za projekte namijenjen civilnom društvu. Članovi društava i inkubatora, prijavite do 23. maja svoje projekte za budućnost Bosne i Hercegovine.

Kao nastavak aktivnosti sa Pariškog samita i Samita u Trstu u vezi sa Zapadnim Balkanom, i u okviru procesa evropske integracije Bosne i Hercegovine, Francuska ambasada objavljuje poziv za projekte namijenjen civilnom društvu (NVO i inkubatori) oko slijedećih prioriteta:

  • Podrška dobrom upravljanju i vladavini prava
  • Podrška stručnom usavršavanju mladih, posebno u ruralnom području, i podrška poduzetništvu
  • Jačanje građanskog angažmana i valorizacija stručnosti stečene putem volontiranja (posebno u perspektivi održavanja EYOF-a 2019.)
  • Podrška održivom razvoju

Posebno su dobrodošli projekti koji uključuju više prioriteta, ali to nije uslov. Projekti koji uključuju saradnju sa jednim ili više gradova, opština ili drugih lokalnih zajednica također su poželjni. Projekti trebaju posebnu pažnju posvetiti pitanjima jednakosti spolova. I najzad, posebna pažnja biće posvećena srednjoročnim ili dugoročnim projektima.

Prijava: 
Pozivaju se zainteresovani NVO/inkubatori da popune formular u prilogu, na francuskom ili engleskom jeziku, i pošalju mejlom najkasnije do 23. maja 2018. (krajnji rok za prijem do 16.00 sati)

Appel à projets 2018 société civile (version française)

Call for proposals – civil society projects – 2018 (English version)