Ministarstvo porodice, omladine i sporta će, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta Republike Srpske (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/10) i Metodologijom upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Republike Srpske, a na osnovu kriterijuma utvrđenih ovim konkursom, sufinansirati projekte izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske sa budžetske pozicije 415200 – Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata.

  1. NAMJENA SREDSTAVA Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM vrši se za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM po projektu.
  1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU Pravo učešća na konkursu imaju:
  • sportske organizacije Republike Srpske koje su: – upisane u Registar sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta, – dostavile izvještaje o namjenskom utrošku sredstava ukoliko su bile finansirane od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta u 2017. i 2018. godini po bilo kojem osnovu;
  • jedinice lokalne samouprave Republike Srpske i v) obrazovne institucije Republike Srpske (osnovne, srednje škole i univerziteti).

Ovaj konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a ministrica zadržava pravo njegovog poništavanja usljed nepredviđenih budžetskih ograničenja.

Konkurs za sufinansiranje izgradnje,rekonstrukcije,sanacije i adaptacije sportskih objekata u 2018. godini (pdf 448,56KB)