GRASP praktični seminar

Dana 21.05. 2015 godine u prostorijama administrativnog centra grada Istočno Sarajevo održan je praktični seminar projekta GRASP pod nazivom: „Tehnička primjena GRASP metodologije (Baze podataka, TMN mreža, alati) i informacioni sistem za objavu obavještenja u postupcima javnih nabavki i dostavljanje izvještaja o provedenim javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini (ejn.gov.ba portal javnih nabavki u BiH)“ Prijepodnevna sesija obuhvatala je teme koje su se odnosile na informacioni sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. U poslepodnevnoj sesiji učesnicima je predstavljena  razvijena GRASP metodologija kao i GRASP alati. Nakon toga učesnici su praktičnom primjenom pristupili Bazama podataka (Baza znanja i Baza Rješenja) kroz  online sistem. Na kraju seminara  predstavljena je Transnacionalana Mediteranska Mreža (TMN) gdje su učesnici imali priliku da se tokom trajanja seminara registruju kao pravna ili fizička lica.
Seminar je organizovan za dvije ciljne grupe: javna preduzeća i javne institucije.
Projekat GRASP je projekat u kojem učestvuje 13 partnera iz 8 evropskih zemalja. Opšti cilj projekta jeste da se podrže inteligentni gradovi, opštine, regioni u iznalaženju inovativnih rješenja u energetskom sektoru (u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti), te da se isti povežu kroz transnacionalnu mrežu elektronskog sistema „zelenih“ javnih nabavki. Implementacija projekta je počela u maju prošle godine, a završava se u junu 2015 godine. Gradska razvojna agencija učestvuje učestvuje u implamentaciji projekta GRASP i jedini je partner iz Bosne i Hercegovine na ovom projektu.