konobari 2

U prostorijama JU SŠC „Petar Kočić“ Zvornik 22.05.2017. godine održana je radionica za reviziju nastavnog plana i programa predmeta praktična nastava za zanimanje konobar.

Cilj radionice bio je da ekspert za izradu i reviziju NPP zajednički, sa profesorom praktične nastave u JU SŠC „Petar Kočić“ i mentorima iz partnerskih ugostiteljskih objekata definišu promjene u ishodima učenja, kurikulumima i nastavnim planovima predmeta praktična nastava u skladu sa zahtjevima radnih mjesta u preduzećima. Na radionici je, između ostalog, analizirana struktura modula, definisani su ishodi učenja koji trebaju biti postignuti na praktičnoj nastavi, definisane su i promjene u ishodima učenja te analizirane potrebne i moguće izmjene NPP.

Projekat se realizuje u okviru Programa „Prilika Plus“ kojeg podržava Vlada Švajcarske a implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, dok je Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo partner za Sarajevsko-zvorničku regiju.