U saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske i Agencijom za razvoj preduzeća – Eda iz Banja Luke, Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo  je putem Javnog poziva za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja grada Istočno Sarajevo u okviru vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), odabrala pet preduzeća kojima će biti pružena tehnička podrška u uvođenju inovacija.

U toku je proces uvođenja inovacija u preduzećima iz sektora tekstilne, drvoprerađivačke, prehrambene i elektroindustrije: LIV d.o.o., Mahagoni d.o.o., Zlatno zrno Ostojić d.o.o., Poljoprom d.o.o i Elko d.o.o. Ukupna vrijednost ovog programa je 75.000,00 KM, dok pojedinačne vrijednosti za preduzeća iznose od 4.000,00 KM do maksimalno 14.000,00 KM.

Projektima je predviđeno da se odabranim MSP obezbijedi stručna podrška za uvođenje inovacija unapređenjem postojećih ili razvijanjem novih proizvoda, usluga ili procesa, uključujući digitalizaciju i inovacije u oblasti marketinga. Podržani su projekti kao što su: optimizacija poslovnih procesa, projektovanje tehnološkog procesa, primjena alata kvaliteta, uvođenje softvera za evidenciju, digitalizacija proizvodnje gotovih smjesa za domaće životinje, te primjena digitalnog marketinga sa fokusom na promociji i korištenju online platformi i online kanala prodaje.

Tema projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa“ je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2020 (dimenzija 8b) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.

SBA logos