eqiwbc

U periodu od 10.06. do 12.06.2015. godine u Neumu (BiH)predstavnici Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo učestvovali su na 9. Međunarodnoj konferenciji kvaliteta pod nazivom „Kvalitet 2015“, u organizaciji Univerziteta u Zenici.
Konferencija je organizovana u okviru aktivnosti TEMPUS JP 543662-2013 EQIWBC projekta (DISS 1.3 Seminari, sastanci i savjetovanja u oblasti kvaliteta i QMS). Cilj konferencije bio je da se na jednom mjestu okupe stručnjaci iz oblasti kvaliteta. Posebna pažnja  posvetila se sljedećim tematskim oblastima:
1. Kvalitet u privredi
2. Kvalitet u obrazovanju
3. Kvalitet u javnom sektoru
4. Normativna regulativa u kvalitetu
Tokom trodnevne konferencije, učesnici su imali priliku da ukažu na pozitivna iskustva i steknu nova saznanja u primjeni međunarodnih standarda, akreditaciji i certifikaciji, te da iznesu probleme sa kojima se susreću u implementaciji određenih standarda. U sklopu konferencije održan je i okrugli sto na temu: “Šta nam donosi novi ISO 9001?”.
Cilj projekta EQIWBC je unaprijediti regionalni kvalitet (sistem upravljanja kvalitetom – QMS) u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede i poboljšanja kvaliteta života. Posebni ciljevi su razvoj programa obuke i savjetodavne usluge za poboljšanje kvaliteta, razvoj nove infrastrukture za kvalitet, mrežu univerzitetskih centara i različitih organizacija za upravljanje kvalitetom koji će osigurati usluge za QMS.
Sva zainteresovana mala i srednja preduzeća za proces obuke u oblasti upravljanja sistema kvalitetom – QMS, mogu se prijaviti na e-mail Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo: info@rais.rs.ba radi dobijanja detaljnih informacija.