Na Javni poziv za „Kreditiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na području grada Istočno Sarajevo“ putem revolving kreditnog fonda Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo  aplicirala su 22 registrovana privredna subjekta sa područja svih šest opština.

Cilj ovog Javnog poziva bilo je obezbjeđenje povoljnijih kreditnih sredstava od komercijalnih kredita, a sve sa namjerom da se poveća ili očuva postojeća zaposlenost, proširi ili otpočne nova djelatnost, kao i da se održi tekuća likvidnost privrednih subjekata. Ukupan iznos traženih sredstava bio je 877.000,00 KM. Komisija za ocjenu pristiglih aplikacija odobrila je pravo na kredit za 19 privrednih subjekata u iznosu od 567.000,00 KM. Rok otplate kredita je 4 godine uz „grace“ period do 6 mjeseci i kamatnu stopu od 3 %.