U okviru projekta “Enjoy Sarajevo-Romanija region” koji podržava Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, na Jahorini su održane obuke za mikro, mala i srednja preduzeća iz oblasti turizma.

Cilj obuka je jačanje kapaciteta i internacionalizacija ponude mikro, malih i srednjih preduzeća sa područja Sarajevsko- romanijske regije kroz usvajanje ICT alata i digitalnog marketinga.

Projektom „ENJOY SARAJEVO-ROMANIJA REGION“ poboljšaće se kvalitet postojećih i razviti novi turistički proizvodi koji će se marketinški predstaviti na međunarodnom tržištu.  Aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta bazirane su na opremanju outdoor lokacija i jačanju kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća u sektoru turizma.

„ENJOY SARAJEVO-ROMANIJA REGION“ je podržala Evropska unija u iznosu više od 200 hiljada eura unutar EU4Business projekta, dok njegova ukupna vrijednost iznosi više od 255 hiljada eura. Projekat implementiraju Turistička organizacija Jahorina (TO), Gradska razvojna agencija istočno Sarajevo (RAIS), Privredna komora Republike Srpske (PKRS) i privredni subjekat Stanišić d.o.o.

www.eu4business.ba