koprivica

Od 09-11. januara 2014 godine u Tivtu je održan Kick-off meeting (prvi radni sastanak) svih partnera koji učestvuju u implementaciji projekta “Improvement of partnership with enterprises by enhencement of a regional quality management potentials in WBC” (Unapređenje saradnje sa preduzećima putem jačanja regionalnih potencijala upravljanja kvalitetom u zemljama Zapadnog Balkana).

Projekat je odobren u okviru TEMPUS IV – šestog poziva za projekte i njegova implementacija je krenula krajem 2013 godine.

U projektu učestvuje 15 partnera iz 8 zemalja. Vodeći partner je Univerzitet iz Podgorice. U projektu učestvuju i Univerziteti iz Španije, Portugala, Poljske, Slovačke, Srbije i Bosne i Hercegovine. Ispred BiH u projektu učestvuje Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet iz Zenice i Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo. U projektu učestvuje  i Evropska asocijacija za kvalitet sa sjedištem u Belgiji, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju iz Srbije, Visoka tehnička škola Kragujevac, Biznis inovacioni centar  Kragujevac. Delegaciju Univerziteta iz Istočnog Sarajeva predvodio je doc.dr Slaviša Moljević,profesor na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, a delegaciju Gradske razvojne agencije direktor Nenad Koprivica.
Cilj projekta je unaprijediti regionalni kvalitet (sistem upravljanja kvalitetom – QMS) u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede i poboljšanja kvaliteta života. Posebni ciljevi su razvoj programa obuke i savjetodavne usluge za poboljšanje kvaliteta, razvoj nove infrastrukture za kvalitet, mrežu univerzitetskih centara i različitih organizacija za upravljanje kvalitetom koji će osigurati usluge za QMS. Sistemom  kvaliteta(QMS) podiže se konkurentnost preduzeća kroz povećanje produktivnosti i kvaliteta proizvoda, sniženje troškova poslovanja, obezbjeđuje se sertifikacija neophodna za nastup na inostranim tržištima itd. Gradska razvojna agencija će između ostalog biti  spona za transfer znanja sa Univerziteta na privredu.
Poseban značaj projekta je u činjenici da će u Istočnom Sarajevu doći do razvoja vlastitog konsultantskog tržišta, da će preduzećima na efikasniji i jeftiniji način biti omogućene usluge za standardizaciju i  sertifikaciju iz oblasti kvaliteta (uvođenja ISSO standarda, CE znaka, HACCAP-a, OHSAS 18 001, SA 8000 ). Do sada su takve usluge pružale institucije i pojedinci iz drugih dijelova zemlje ili inostranstva.
Na sastanku u Tivtu su dogovoreni detalji vezano za implementaciju projekta, vremenski okvir i zaduženja svakog od partnera po projektnim komponentama. Formirano je koordinaciono tijelo koje će upravljati projektom, definisne su  aktivnosti, zadaci i ciljevi za prvu godinu implementacije, načini finansiranja projekta itd. Svi partneri su imali i  kratku (5-10 min) prezentaciju svoje institucije Projekat traje 36  mjeseci.