U okviru TEMPUS IV – šestog poziva za projekte, odobren je prijedlog projekta za finansiranje od strane EU pod nazivom: ” Improvement of partnership with enterprises by enhencement of a regional quality management potentials in WBC” (Unapređenje saradnje sa preduzećima putem jačanja regionalnih potencijala upravljanja kvalitetom u zemljama Zapadnog Balkana). Širi cilj projekta jeste unapređenje sistema kvaliteta u regionima kroz povećanje konkurentnosti regionalne privrede kao i kvaliteta života. Specifični ciljevi projekta se odnose na razvoj trening programa kao i razvoj savjetodavnih usluga za unapređenje kvaliteta u preduzećima regiona (treninzi za preduzeća na poljima unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga, osiguranja kvaliteta, CE oznaka, ISO standarda i sistema upravljanja kvalitetom); unapređenje regionalne saradnje kao i saradnje između preduzeća; unapređenje usluga Univerziteta na polju kvaliteta itd.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo je partner na ovom projektu.