seminar

Danas je u prostorijama Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo  počeo trodnevni seminar pod nazivom: “Pristup logičke matrice za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata”.

Cilj seminara je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne uprave, lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koje se bave ekonomskim razvojem sa područja grada Istočno Sarajevo iz oblasti identifikacije, pripreme i vođenja razvojnih projekata. Seminar je organizovan od strane Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo – RAIS i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća – RARS. Seminaru se odazvalo 25 učesnika.