memorandum o saradnji

U okviru projekta „COTON“ (Contributing to increased functionality and employability in Republika Srpska and Una-Sana Canton“) 26.10.2015. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo potpisani su Memorandumi o saradnji između Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo i predstavnika opština: Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Pale, Sokolac, Rogatica, Rudo, Čajniče i Višegrad.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji predstavlja prvi korak u implementaciji projekta „COTON“. Cilj projekta je da se podigne svijest i interes te stvore uslovi za funkcionisanje sistema sprovođenja prakse na radnom mjestu što će dovesti do bolje obučene radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada u izabranim privrednim granama na području Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona.

Realizacija projekta će:

– dati uvid u održivo funkcionisanje i učešće radne snage u okviru postojećih industrija u regionu implementacije projekta,

– procijeniti vještine, znanja i razlike u stavovima koje postoje između strukovnih škola (ponude) i privatnog sektora (potražnje), te

– ustanoviti preduslove za obuku odraslih u skladu sa zahtjevima malih i srednjih preduzeća.

Projekat „COTON“ realizuje se u okviru programa „Prilika Plus“ koji podržava Vlada Švajcarske a implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća-RARS.