coton radni sastanak

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je završni sastanak projekta COTON.

Tokom prvog dijela sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati i koncepti projektnih ideja od strane svih pojedinačnih partnera, dok je u drugom dijelu sastanka otvorena diskusija o narednim koracima koji će biti preduzeti u drugoj fazi implementacije projekta. Završni sastanak je održan 12.04.2016. god. u prostorijama Administrativnog centra Istočno Sarajevo.

Pored RARS-a i RAIS-a sastanku su prisustvovale partnerske institucije koje su učestvovale u prvoj fazi implementacije projekta COTON (Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Doboj, Privredna komora Unsko – Sanskog kantona Bihać, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Bijeljina, Odjeljenje za javne nabavke, razvoj i međunarodnu saradnju Zvornik, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA) kao i predstavnici Švajcarske ambasade u BiH.

Program Prilika Plus, u okviru kojeg se realizuje projekat COTON, podržava Vlada Švajcarske, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Projekat COTON realizuje se s ciljem usklađivanja funkcionisanja obrazovnog sistema sa potrebama privrede.

Cilj projekta jeste da podigne nivo svijeti, razvije interes i pripremi teren za realizaciju učeničke prakse u preduzećima u Republici Srpskoj i Unsko-sanskom kantonu. Ovao bi u krajnjem ishodu trebalo da unaprijedi nivo znanja i vještina radnika, u skladu sa potrebama tržišta rada u izabranim privrednim granama.