Predstavnici RAIS-a zajedno sa predstavnicima lokalnih partnera na projektu “ESMARTCITY” prisustvovali su dvodnevnoj konferenciji “Tranzicija u pravcu plavih i zelenih ekonomija u Mediteranu” koja je održana  19. i 20. Septembra 2019. godine u Briselu.

Konferencijom  je zvanično obilježen kraj prvog  implementacionog perioda projekata i najava narednog. Naime, nakon tri godine provedenih stručnih tehničkih analiza i pilot projekata, brojnih događaja i povezivanja sa ključnim eksternim akterima, obje zajednice u okviru Intereg MED-ove inovacione ose udružili su snage kako bi predstavili ključne izazove i prostor za bolju saradnju u cilju podsticanja inovativnog održivog rasta u Mediteranu.

Tokom prvog dana, pažnja je bila posvećena teritorijalnoj saradnji za održivi razvoj, poslovnim inovacijama, pristupu finansijama i obrazovanju, kao i kreiranju politika za “zelenije” ekonomije. Pri tome, cilj je bio da se napravi osvrt na regionalne strategije za “pametni” rast i načine na koji  održivost može biti ubrzana kroz mediteranske klastere. Drugog dana, obje zajednice predstavile su mogućnosti da se kroz sektorski pristup identifikuju izazovi sa kojima su se suočile, a potom ponudile rješenja za prevazilaženje istih.

ESMARTCITY – “Enabling Smarter City in the MED Area through Netvorking” je projekat koji je odobren u okviru II poziva Interreg Mediteranskog Programa – MED i čija implementacija traje 30 mjeseci. Ukupan budžet projekta je 2,5 miliona eura. Osnovi cilj projekta je da se unaprijedi inovativni kapacitet MED područja uspostavljanjem inovativnog ekosistema uz primjenu koncepta “Pametni  grad”.