„Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo svojim djelovanjem nastoji da stvori pozitivno poslovno okruženja uz postizanje ravnomjernog ekonomskog razvoja svih šest opština u sastavu grada Istočno Sarajevo“, rekla je direktor Gradske razvojne agencije Mladenka Pandurević, sumirajući rezultate rada Agencije u godini koja je na izmaku.

„Uspješno smo implementirali projekat ‘Praktična nastava na radnom mjestu’. Projekat je dio aktivnosti programa Prilika Plus, koji podržava Vlada Švajcarske, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo u tom projektu partner je za Sarajevsko-romanijsku regiju“, rekla je Pandurevićeva.

U osnovnim školama „Petar Petrović Njegoš“ Istočna Ilidža i „Sokolac“, u okviru projekta „Učimo sa robotima“, obezbijeđena su četiri seta LEGO robota.

„Setovi LEGO robota ostali su u vlasništvu škole, tako da će učenici i nastavnici moći da ih koriste, u sklopu nastavnih i vannastavnih aktivnosti, te da na taj način prošire svoja znanja iz oblasti informacionih tehnologija i programiranja“, pojasnila je Pandurević.

Ažurirana je napredna elektronska baza podataka o privrednim subjektima, preduzetnicima, pravnim licima i udruženjima sa teritorije grada Istočno Sarajevo. Na osnovu tih podataka, pripremljene su i dostavljene informacije Poljoprivrednom fakultetu Istočno Sarajevo za potrebe izrade Programa ruralnog razvoja grada Istočno Sarajevo.

„Imamo veoma dobru saradnju sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i fakultetima. Sa Ekonomskim fakultetom smo tu saradnju i ozvaničili potpisivanjem sporazuma kojim je predviđena realizacija niza aktivnosti u oblasti naučno-istraživačke, stručne i obrazovne djelatnosti. U toku je organizacija besplatne obuke iz oblasti web programiranja za studente u saradnji sa firmom ATLANT BiH i Elektrotehničkim fakultetom. Pomogli smo i Muzičkoj akademiji, odnosno Muzičkom ateljeu BiH, kao tehnička podrška u izradi projektnog prijedloga „, istakla je direktor Gradske razvojne agencije.

„U novembru ove godine imali smo priliku da budemo uključeni u organizaciju Međunarodnih poslovnih susreta za preduzeća i klastere koji su, u okviru Foruma o internacionalizaciji poslovanja Republike Srpske i Srbije, prvi put održani u Istočnom Sarajevu. U okviru Foruma, predstavili smo potencijale za ruralni razvoj Sarajevsko-romanijske regije“, kaže Pandurević.

Prema njenim riječima, Gradska razvojna agencija pripremila je i projekat za zamjenu fasade na zgradi obdaništa u Sokocu, koji je upućen Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

Pandurevićeva kaže da će Gradska razvojna agencija nastaviti da razvija saradnju sa privredom, akademskom zajednicom, NVO sektorom, ali i međunarodnim organizacijama.

„Pojedini projekti kojima smo aplicirali za međunarodne programe, trenutno su „u fazi ocjenjivanja“, a tiču se smanjenja emisije štetnih gasova i upravljanja saobraćajem, kao i unapređenja energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama. Rezultate očekujemo u januaru naredne godine“, zaključila je Pandurević.