U prostorijama Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” iz Istočne Ilidže  22.11.2017. godine održana je obuke pod nazivom “Učimo sa robotima”. Obuka je održana za oko 50 učesnika koje su činili djeca i nastavnici iz Osnovnih škola “Petar Petrović Njegoš”,  “Jovan Dučić” i “Aleksa Šantić” iz Istočne Ilidže zatim “Sveti Sava” iz Istočnog Novog Sarajeva i “Sveti Sava” iz Trnova.

Prvi dio događaja odnosio se na obuku učenika i nastavnika, u okviru koje je teorijski i praktično predstavljena nabavljena robotička oprema.  Obuka je realizovana od strane edukatora iz Udruženja građana “EduLab” iz Srbije.

Tokom drugog dijela događaja učenicima je omogućen samostalni pristup i rukovanje nad robotičkom opremom uz nadzor nastavnika i edukatora. Važno jenapomenuti da su dva od ukupno četiri seta edukativnih LEGO robota poklonjeni Osnovnoj školi “Petar Pertović Njegoš” sa ciljem nastavka edukacije zainteresovanih učenika u okviru redovnih nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Obuka je realizovana u okviru projekta “Učimo sa robotima” koga implementira Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo u saradnji sa Opštinama Istočna Ilidža i Sokolac. Osnovni cilj projekta je da se doprinese boljem i kvalitetnijem znanju o naprednim tehnologijama kod djece u ranoj dobi na području grad Istočno Sarajevo.